• show

  • show

  • show

  • show

  • show

Bếp chiên Berjaya

Bếp chiên Berjaya

Bếp chiên Berjaya

Thông tin sản phẩm
Bếp chiên phẳng Berjaya ,mới 90% hiện đang được rất nhiều nhà hàng sử dụng với tính năng và độ bền tốt -> Luôn hấp dẫn. Chính vì thế đã tạo được số lượng đơn hàng sản xuất sản phẩm: Bếp chiên Berjaya tại công ty.