• show

  • show

  • show

  • show

  • show

Thanh lý máy cắt thịt tự động

Thanh lý máy cắt thịt tự động

Thanh lý máy cắt thịt tự động

Mã sản phẩm: 018
Giá:

4.900.000 VND

Thông tin sản phẩm
Thanh lý máy cắt thịt tự đông ,máy Italia ,sử dụng tốt