• show

  • show

  • show

  • show

  • show

  • show

  • show

  • show

  • show

Tủ cơm công nghiệp 6 khay

Tủ cơm công nghiệp 6 khay

Tủ cơm công nghiệp 6 khay

Thông tin sản phẩm
Tủ nấu cơm công nghiệp nấu 30 kg gạo ,sử dụng điện ,gas ,mới 95%