• show

  • show

  • show

  • show

  • show

  • show

  • show

  • show

  • show

Tủ mát trưng bày thực phẩm cũ

Tủ mát trưng bày thực phẩm cũ

Tủ mát trưng bày thực phẩm cũ

Thông tin sản phẩm

Tủ mát trưng bày thực phẩm cũ.

Tủ mẩu mã độc đáo, an toàn với người sử dụng, tiết kiệm điện năng.